มะม่วงหิมพานต์
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับมะม่วงหิมพานต์
        มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale) เป็นไม้ดอกยืนต้นในวงศ์ Anacardiaceae มะม่วงหิมพานจ์เป็นพืชพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ซึ่งเรียกเป็นภาษาโปรตุเกสว่า caju (ผล) หรือ Cajueiro (ต้น) มะม่วงหิม -  พานต์เป็นไม้ผลพื้นเมืองของอเมริกาใต้ มีปลูกกันทั่วไปตั้งแต่เม็กซิโกจนถึงเปรู ต่อมา ได้ขยายพันธุ์ออกไปอย่างกว้างขวางในทวีป อาฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ตลอดจนถึงทวีปเอเชีย ประเทศที่นับว่าเป็นผู้ส่งออก   ผลิตผลจากมะม่วงหิมพานต์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ อินเดีย โมแซมบิค แทนซาเนีย บราซิล เป็นต้น


        ประวัติการนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น สันนิษฐานว่า พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี ณ ระนอง) ได้นำเข้ามาจากอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2444 พร้อม ๆ กับยางพารา และหลังจากนั้นได้มีผู้นำเข้ามาอีกหลายครั้งจากอินเดีย ไลบีเรีย   เป็นต้น โดยกรมวิชาการ -    เกษตร (กรมกสิกรรมเดิม) เป็นผู้ทดลองศึกษาค้นคว้าคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปลูกให้ได้ผลผลิตสูงในประเทศไทย


ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์
        มะม่วงหิมพานต์เป็นไม้ผลยืนต้นตระกูลเดียวกับมะม่วงมีขึ้นอยู่ทั่วไปในประเทศที่มีอากาศร้อน และฝนตกชุก จัดเป็นไม้ผลัด- ใบสูง 6 -12 เมตร แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มกว้างออกไปโดยรอบ 4 -10 เมตร กิ่งทอดยาวแผ่ออกข้างจากกิ่งใหญ่ หรือส่วนโคนของกิ่งใหญ่ ถ้าปล่อยตามธรรมชาติจะไม่มี กิ่งแขนงเกิด แต่ถ้าได้รับการตัดแต่งหรือบังคับก็จะมีกิ่งแขนงแตกออกตามทิศทางที่เราต้องการได้ มีใบหนาคล้ายรูปไข่ ปลายใบป้อม โคนใบแหลมยาว 10 - 12 เซนติเมตร กว้าง 5 - 7.5 เซนติเมตร ขอบใบเรีย ส่วนดอกนั้นออกช่อดอกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 15- 25 เซนติเมตร แต่ละดอกตอนแรกมีสีเขียวซีด แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดมี 5 กลีบ ปลายแหลมเรียวยาว 7-15 มิลลิเมตร บางดอกมีแต่เกสรตัวผู้ บางดอกมีทั้งเกสรตั้วผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในช่อดอกเดียวกัน ดังนั้น การผสมพันธุ์จึงทำการผสมในช่อเดียวกัน


        ผล ส่วนที่เข้าใจว่าเป็นผลของมะม่วงหิมพานต์นั้น ก็คือผลวิสามัญ (accessory fruit) รูปไข่ หรือรูปลูกแพร์ ซึ่งจะเติบโต  จากฐานดอกขึ้นมา ผลมะม่วงหิมพานต์นี้มีชื่อเรียกในแถวอเมริกากลางว่า maranon เมื่อสุกจะมีสีเหลืองหรือสีส้มแดง มีความ    ยาวประมาณ 5-11 เซนติเมตร

        ผลแท้ของมะม่วงหิมพานต์นั้นเป็นผลเมล็ดเดียว รูปไตหรือรูปนวมนักมวย งอกออกจากปลายของผลเทียม ความจริงแล้วใน  ตอนแรกผลนั้นเติบโตบนต้นก่อน จากนั้นก้านดอกจะขยายตัวออกมาเป็นผลเทียม ภายในผลแท้นั้นเป็นเมล็ดเดี่ยว แม้ว่าโดยทั่วไปจะ มองว่าส่วนเนื้อขาวนวลนั้นเป็นผลที่มีเปลือกแข็ง (nut) เมื่อยังอ่อนมีสีเขียว แล้วขยายการเจริญเติบโตจนใหญ่กว่าผลเทียมในระยะ  แรก (ที่เกิดจากการขยายตัวของก้านดอก) เมื่อได้ขนาดก็หยุดเจริญเปลี่ยนสีเป็นสีเทา และพร้อมกันนี้ดอกที่เป็นผลเทียมก็จะเริ่มขยายตัวพองโตขึ้นจนใหญ่กว่าเมล็ด เมล็ดขนาดยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กว้าง 2.5 เซนติเมตร ถ้าผ่าเมล็ดออกเมล็ดหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เมล็ดในมีสีขาวนวลประกบกัน 2 ซีก แต่ในทางพฤษศาสตร์ถือว่าเป็นเมล็ด (seed) อย่างไรก็ตามส่วนของผลนั้นถือว่าเป็นผลที่มีเปลือกแข็ง เมล็ดนั้นมีเปลือกสีน้ำตาลอ่อนหุ้มไว้สองชั้น

 
      ผู้เยี่ยมชม :  
 
 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์ ของฝากชลบุรี
cashew
Copyright © 2009-2015 WB Healthy Products
. All Rights Reserved.