มะม่วงหิมพานต์
 

 

วิสัยทัศน์
ผู้นำในการผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ครบวงจร

พันธกิจ

 บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้นเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ ที่นำความสดชื่นพร้อม ๆ กับการมีสุขภาพดีมาสู่ผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศ และในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายและการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ดังนี้.-

- มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ และคุณค่าไว้ให้มากที่สุด
เพื่อผู้บริโภค
- มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและสถานที่ในการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาระบบปฏิบัติการ องค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 
 
      ผู้เยี่ยมชม :  
 
 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์ ของฝากชลบุรี
cashew
Copyright © 2009-2015 WB Healthy Products
. All Rights Reserved.