วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ผู้นำในการผลิต และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ครบวงจร

พันธกิจ

 บริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้นเครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพ ที่นำความสดชื่นพร้อม ๆ กับการมีสุขภาพดีมาสู่ผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศ และในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำอันแข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายและการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ดังนี้.-

- มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ และคุณค่าไว้ให้มากที่สุด
เพื่อผู้บริโภค
- มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและสถานที่ในการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาระบบปฏิบัติการ องค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

"…คิดถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์...คิดถึง cashewthai "
"ซื่อสัตย์ ตรงเวลา คุณภาพสดใหม่ ราคายุติธรรม"