มะม่วงหิมพานต์

ปัจจุบันมะม่วงหิมพานต์พบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อน เพราะเติบโตได้อย่างเหมาะสมในสภาพอากาศที่ชื้น และอบอุ่น ทั้งในเอเชีย และอเมริกาใต้ นิยมใช้เนื้อภายในเมล็ดเป็นอาหารว่าง และยังเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกของอินเดีย เวียดนาม และบราซิล ทั้งสามประเทศนี้ มีอัตราการส่งออกถึง 90% ของผลิตภัณฑ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทั่วโลก
ส่วนผลมะม่วงหิมพานต์นั้นเนื้อนิ่ม ฉ่ำน้ำ แต่มีรสเปรี้ยว รับประทานได้ทั้งดิบและสุก ทางภาคใต้ของไทย นิยมนำผลห่ามแกงส้ม ออกรสเปรี้ยว ส่วนผลดิบ รับประทานกับเกลือเป็นของกินเล่น บางครั้งออกรสฝาดเล็กน้อย ส่วนผลสุกสามารถนำไปหมักเป็นไวน์ น้ำส้มสายชู หรือเครื่องดื่มอื่นๆ ได้ ผลมะม่วงหิมพานต์มีส่วนประกอยของแทนนินมาก และเน่าเสียเร็วมาก ด้วยเหตุนี้ โดยทั่วไปจึงมักจะทิ้งผลเทียม หลังจากเก็บเมล็ดออก

ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของเรา

1. เม็ดเกรดจัมโบ้ (AA) ขนาดไม่เกิน 40 เม็ด/ 100 กรัม       2. เม็ดมะม่วงหิมพานต์เกรด A ขนาดไม่เกิน 60 เม็ด/ 100 กรัม       3. เม็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดรวม       4. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ่าซีก       5. เม็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดท่อนใหญ่ (A)       6. เม็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดท่อนกลาง (เหมาะสำหรับทำขนมหรือเบเกอรี่ต่าง ๆ)       7. เม็ดมะม่วงหิมพานต์เกรดงา (เหมาะสำหรับทำขนมหรือเบเกอรี่ต่าง ๆ)

พิเศษ!!! จำหน่ายในราคาโรงงาน มั่นใจได้ในคุณภาพ และความมีมาตราฐานของสินค้า ราคายุติธรรม การขนส่งรวดเร็ว สินค้ามีตลอดทั้งปีไม่มีขาด รับผลิต และบรรจุภายใต้ Brand ท่าน
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดซีก

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดงา

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดท่อนกลาง

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดท่อนใหญ่

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย

มะม่วงหิมพานต์เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย และกำลังได้รับความสนใจทั้ง ภาครัฐบาลและเอกชนที่จะพัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อเป็นสินค้าส่งออก จากการวิจัยพบว่า มะม่วงหิมพานต์ สามารถเจริญได้ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นพืชที่ทนแล้ง ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ดูแลง่าย ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดที่ระบายน้ำดี หน้าดินลึกไม่เป็นดินดาน ไม่เป็นดินด่างจัด หรือกรดจัด การปลูกมะม่วงหิมพานต์นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นการเพิ่มการปลูกป่า ทำให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น มะม่วงหิมพานต์เป็นไม้ผลพื้นเมืองของอเมริกาใต้ มีปลูกกันทั่วไปตั้งแต่เม็กซิโกจนถึงเปรู ต่อมาได้ ขยายพันธุ์ออกไปอย่างกว้างขวางในทวีปอาฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ในมหาสมุทร แปซิฟิค ตลอดจนถึงทวีปเอเซีย ประเทศที่นับได้ว่าเป็นผู้ส่งออกผลิตผลจากมะม่วงหิมพานต์รายใหญ่ของโลก ได้แก่ อินเดีย โมแซมบิค แทนซาเนีย บราซิล เป็นต้น

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ประวัติการนำเข้ามาในประเทศไทย

ประวัติการนำเข้ามาในประเทศไทยนั้น สันนิษฐานว่า พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี ณ ระนอง) ได้นำเข้า มาจากอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2444 พร้อม ๆ กับยางพารา และหลังจากนั้นได้มีผู้นำเข้ามาอีกหลายครั้งจากอินเดีย ไลบีเรีย เป็นต้น โดยกรมวิชาการเกษตร (กรมกสิกรรมเดิม) เป็นผู้ทดลองศึกษาค้นคว้าคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปลูกให้ได้ผลผลิตสูงในประเทศไทยn

ปัจจุบันมะม่วงหิมพานต์ได้ปลูกกระจายไปทั่วประเทศ แต่ปลูกมากทางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น

โรงงานบุญญาดาพืชผล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น ตราโมเม้นต์ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่ออยากให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากการเจ็บป่วย จากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และมีคุณภาพที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม เคารพในสิทธิการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งขยายผลสู่สาธารณชนภายนอกผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาด้าน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์คุณภาพ มะม่วงหิมพานต์ จาก cashewthai

ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่่องของความหลากหลายในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ ที่เปี่ยมพร้อมด้วยคุณภาพครบทุกด้าน ทั้งรสชาติที่แสนอร่อยติดปาก คลอบคลุมถึงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติ จึงได้คิดค้น และพัฒนากระบวนการผลิต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่พร้อมรองรับกับความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิต เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไปถึงกระบวนการผลิตที่คงรักษาสภาพทั้งรสชาติและกลิ่นหอมตามธรรมชาติ จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่่มีคุณภาพสำหรับจำหน่ายแก่ตัวแทนผู้บริโภครายใหญ่หลายรายในประเทศไทย อีกทั้ง ด้วยความยั่งยืนในประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตที่ยาวนาน และความก้าวหน้าในการคิดค้นและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของแผนการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ประกอบกับความตั้งใจและใส่ใจที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคของทีมงาน เป็นผลให้ บริษัท ได้มีนโยบายและแผนการดำเนินการปรับปรุงและขยายส่วนการผลิตเพื่อผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบพร้อมบริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ โมเม้นต์ ที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ที่เน้นเรื่องคุณภาพ รสชาติกลมกล่อม และคงคุณค่าจากธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตราตรึงกับความประทับใจและศักยภาพที่มีมายาวนานไปพร้อมกับเรา

" …คิดถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์...คิดถึง cashewthai "
" ซื่อสัตย์ ตรงเวลา คุณภาพสดใหม่ ราคายุติธรรม "
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ต้องรีบกิน !! เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต้านโรคเบาหวาน

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คือ ถั่วชนิดหนึ่งที่มีรสชาติที่ หวาน มัน และยังเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร่ที่ดี ประโยชน์ของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ดังนี้
1. การควบคุมน้ำหนัก จากการศึกษาพบว่า การรับประทานถั่ว สามารถช่วยในการต่อสู่กับโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และมะเร็งได้ การเปลี่ยนจากการรับประทานไขมันจากสัตว์และโปรตีนมาเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวที่พบในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมน้ำหนักและลดไขมัน
2. การมองเห็น ในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นี้มี lutein และ zeaxanthin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ หากรับประทานสม่ำเสมอในปริมาณที่สูง สารเหล่านี้ช่วยป้องกันการทำลายดวงตาจากแสง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการตาบอดในผู้สูงอายุ และอาจจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคต้อกระจกได้
3. ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ เม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ซึ่งอาจเกิดผ่านการลดความดันโลหิตและระดับ cholesterol ชนิดที่ไม่ดี ถั่วนั้นเป็นอาหารที่ไม่มี cholesterol ตามธรรมชาติ และมีไขมันชนิดที่ดีต่อหัวใจ เส้นใยอาหารและโปรตีน นอกจากนั้นยังมี arginine ซึ่งช่วยป้องกันเยื่อบุด้านในของผนังเส้นเลือดแดงด้วย วิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ ที่พบในถั่ว เช่น โพแทสเซียม วิตามินอี บี6 และกรดโฟลิกนั้นก็สามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้เช่นกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยบำรุงเลือดได้ ทองแดงและเหล็กในเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นทำงานร่วมกันในการช่วยให้ร่างกายสร้างและใช้งานเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะช่วยให้เส้นลือด เส้นประสาท ระบบภูมิคุ้มกันและกระดูกแข็งแรงและทำงานเป็นปกติ
4. ชะลอวัย ยอดมะม่วงหิมพานต์มีประสิทธิภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระสูงมาก  จึงช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายและชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของความแก่ได้
5. ต้านโรคเบาหวาน สารสกัดจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีประสิทธิภาพในการต้านโรคเบาหวาน โดยสามารถกระตุ้นให้เกิดการลำเลียงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น มีผลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะดื้อต่ออินซูลิน Insulin Resistance

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฤดูเก็บเกี่ยวมะม่วงหิมพานต์ นึกถึงมะม่วงหิมพานต์ นึกถึงเรา คุณภาพสดใหม่ - ขนาดเม็ดตรงสเป็ก - ซื่อสัตย์ ไม่ยัดใส้ - ส่งตรงเวลา - ราคายุติธรรม
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่ยังไม่กระเทาะเปลือก

ถั่วเปลือกแข็งอีกชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือ "มะม่วงหิมพานต์" ซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของทาง อเมริกาใต้ เมื่อมาปลูกในประเทศไทย คนไทยภาคใต้เรียกกันว่ากาหยู แต่ภาษา กลางที่เรียกกันจนติดปากว่ามะม่วงหิมพานต์นั้น ก็น่าจะเพราะว่ามีลักษณะคล้ายกับผลมะม่วง
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต้องผ่านการตากแดดก่อน

หากใครมีโอกาสได้เห็นต้นมะม่วงหิมพานต์ อาจจะคิดเหมือน 108 เคล็ดกิน" ว่า มันช่างเป็น ผลไม้ที่แปลกประหลาดเหลือเกิน เพราะดู ภายนอกแล้วผลของมันจะมีลักษณะคล้าย ผลชมพู่ แต่กลับมีติ่งเล็กๆ สีน้ำตาลห้อย อยู่ตรงปลายผล จะหลุดก็ไม่หลุดเสีย อย่างนั้น แต่ผลที่ดูแล้วคล้ายชมพู่ที่ หลายคนคิดว่าเป็นผลจากต้นมะม่วง หิมพานต์นั้น ที่จริงเป็นฐานรองดอก ส่วนผลที่แท้จริงนั้นก็คือติ่งเล็กๆ สี น้ำตาลที่ห้อยออกมานั้นต่างหาก
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เค้าเรียกกันว่า " เม็ดแดง "

และหากนำมากะเทาะเปลือก ก็จะได้ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มาคั่ว มาอบ หรือมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง ในเมล็ดมะม่วงหิมพานต์นี้ก็มี ประโยชน์อยู่ไม่น้อย เพราะเมื่อเทียบ กับถั่วเปลือกแข็งด้วยกัน มะม่วง หิมพานต์ถือว่ามีไขมันน้อยกว่ามาก คือ 47% เท่านั้น ทำให้เมื่อแกะ เปลือกออกแล้วเก็บได้นาน ไม่เหม็นหืน แถมไขมันในเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ก็ยังเป็นไขมันชนิดดีถึงกว่า 75% และ มีแร่ธาตุที่สำคัญอย่างฟอสฟอรัสและ แมกนีเซียม อีกทั้งยังมีวิตามินอีใน ปริมาณมากเท่าๆ กับในถั่วลิสง แถม ยังมีเส้นใยมากถึง 16 กรัม ต่อเมล็ด มะม่วงหิมพานต์ 100 กรัม ต่อ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พร้อมบริโภค

เมล็ด ใช้กินเมล็ดสด หรือใช้คั่วโรยเกลือกินเป็นยาแก้อาการบวมน้ำ ขับปัสสาวะ หรือใช้สกัดเอาน้ำมันออกมาใช้ทาแก้กลากเกลื้อน แก้เนื้องอก แก้โรคผิวหนัง แก้โรคเรื้อน เป็นต้น