สาระน่ารู้ : มะม่วงหิมพานต์


มะม่วงหิมพานต์ ภาษาอังกฤษ แคชชูนัท หรือ Cashew, Cashew Nut ชื่อวิทยาศาสตร์ Anacardium occidentale L. จัดอยู่ในวงศ์ ANACARDIACEAE

มะม่วงหิมพานต์ ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ อีก เช่น มะม่วงสิโห (เชียงใหม่), มะโห (แม่ฮ่องสอน), มะม่วงกาสอ (อุตรดิตถ์), มะม่วงเล็ดล่อ มะม่วงยางหุบ (ระนอง), กายี (ตรัง), ส้มม่วงทูนหน่วย มะม่วงทูนหน่วย (สุราษฎร์ธานี), กะแตแก (นราธิวาส), นายอ (ยะละ), ยาโงย ยาร่วง (ปัตตานี), มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงไม่รู้หาว (ภาคกลาง), มะหม่วงกุลา มะม่วงลังกา มะม่วงหยอด มะม่วงสินหน (ภาคเหนือ), กาหยู กาหยี ม่วงเม็ดล่อ ม่วงเล็ดล่อ หัวครก ท้ายล่อ ตำหนาว ส้มม่วงชูหน่วย (ภาคใต้) เป็นต้น และในบ้านเรา สามารถพบมะม่วงหิมพานต์ได้ทั่วไปในภาคใต้