เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต้านโรคฟันผุ ช่วยกำราบเชื้อโรค ต้นตอเกิดสิว วัณโรคและโรคเรื้อน

เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ต้านโรคฟันผุ ช่วยกำราบเชื้อโรค ต้นตอเกิดสิว วัณโรคและโรคเรื้อน

นักวิจัยสหรัฐพบกรดชนิดหนึ่งในถั่วและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ มีคุณสมบัติช่วยรักษาโรคฟันผุ โดยสามารถเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุได้

นักวิทยาศาสตร์เผยว่า สารเคมีในเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่มีคุณสมบัติรักษาโรคหลายชนิด ได้แก่ กรดอนาร์ดิก ซึ่งจากการทดลองในห้องวิทยาศาสตร์พบว่ากรดชนิดนี้มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัส ซึ่งเป็นเชื้อที่เข้าไปกัดกร่อนเนื้อฟันจนผู้ป่วยเกิดอาการเสียวฟัน หรือปวดฟันในกรณีที่แบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสกัดกินเนื้อฟันไปจนถึงโพรงประสาทฟัน อย่างไรก็ดี การป้องกันฟันผุด้วยการแปลงฟันและไปตรวจสุขภาพฟันทุกๆ 6 เดือน ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากกรดชนิดนี้จะออกฤทธิ์นานเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น

ทั้งนี้ฟันผุเกิดจากการกัดกร่อนของกรดที่แบคทีเรียที่อยู่บนผิวฟันผลิตออกมา กรดที่ว่านี้จะถูกผลิตขึ้นโดยใช้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นวัตถุดิบ โดยฟันผุเริ่มต้นจากการมีเศษอาหารไปติดที่ตัวฟัน เช่น ที่ผิวร่องฟัน ในขั้นตอนนี้หากแปรงฟันเอาเศษอาหารออกฟันก็จะไม่ผุ แต่ถ้าปล่อยเศษอาหารนั้นไว้โดยไม่ขจัดออกไปหรือแปรงฟันไม่สะอาดเท่าที่ควรก็จะทำให้แบคทีเรียเข้าไปทำลายเนื้อฟัน

ทั้งนี้ฟันผุเกิดจากการกัดกร่อนของกรดที่แบคทีเรียที่อยู่บนผิวฟันผลิตออกมา กรดที่ว่านี้จะถูกผลิตขึ้นโดยใช้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเป็นวัตถุดิบ โดยฟันผุเริ่มต้นจากการมีเศษอาหารไปติดที่ตัวฟัน เช่น ที่ผิวร่องฟัน ในขั้นตอนนี้หากแปรงฟันเอาเศษอาหารออกฟันก็จะไม่ผุ แต่ถ้าปล่อยเศษอาหารนั้นไว้โดยไม่ขจัดออกไปหรือแปรงฟันไม่สะอาดเท่าที่ควรก็จะทำให้แบคทีเรียเข้าไปทำลายเนื้อฟัน