น้ำมะม่วงหิมพานต์

น้ำมะม่วงหิมพานต์

      
หนึ่งหน่วยบริโภค 100 มิลลิกรัม
พลังงานทั้งหมด  37.84     กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด                      0  กรัม
ไขมันอิ่มตัว  กรัม
โคเลสเตอรอล ตรวจไม่พบ  
ใยอาหาร                           130 มิลลิกรัม
โปรตีน 200 มิลลิกรัม
กรดซิตริก  ตรวจไม่พบ  
โซเดียม 9.23        มิลลิกรัม
แคลเซียม 1.38         มิลลิกรัม
เหล็ก  0.071 มิลลิกรัม
วิตามินบี 1 0.06        มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.02         มิลลิกรัม
วิตามินบี 6  0.04        มิลลิกรัม
วิตามินซี 197.21    มิลลิกรัม
 
ที่มา :  ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมะม่วงหิมพานต์ โดยศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.) ,มีนาคม