มะม่วงหิมพานต์ (ชื่อและความหมายจากพจนานุกรม)

มะม่วงหิมพานต์ (ชื่อและความหมายจากพจนานุกรม)

มะม่วงหิมพานต์ (ชื่อและความหมายจากพจนานุกรม)
n. (ชื่อไม้ต้นชนิด Anacardium occidentale Linn. ในวงศ์ Anacardiaceae ผลรูปคล้ายไต เปลือกแข็ง มีเมล็ดอยู่ภายใน คั่วแล้วกินได้ ยางเป็นพิษ ก้านผลอวบน้ำ ลักษณะคล้ายผลชมพู่, คนทั่วๆ ไปมักเข้าใจว่าก้านผลนี้คือ ผล ส่วนผลรูปคล้ายไตคือ เมล็ด) cashew nut.