ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คุณภาพ
มะม่วงหิมพานต์ จาก cashewthai

ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์คุณภาพ  แล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่่องของความหลากหลายในการบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ ที่เปี่ยมพร้อมด้วยคุณภาพครบทุกด้าน ทั้งรสชาติที่แสนอร่อยติดปาก คลอบคลุมถึงคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติ จึงได้คิดค้น และพัฒนากระบวนการผลิต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่พร้อมรองรับกับความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิต เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไปถึงกระบวนการผลิตที่คงรักษาสภาพทั้งรสชาติและกลิ่นหอมตามธรรมชาติ จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่่มีคุณภาพสำหรับจำหน่ายแก่ตัวแทนผู้บริโภครายใหญ่หลายรายในประเทศไทย อีกทั้ง ด้วยความยั่งยืนในประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตที่ยาวนาน และความก้าวหน้าในการคิดค้นและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของแผนการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ประกอบกับความตั้งใจและใส่ใจที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการผู้บริโภคของทีมงาน เป็นผลให้ บริษัท ได้มีนโยบายและแผนการดำเนินการปรับปรุงและขยายส่วนการผลิตเพื่อผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบพร้อมบริโภค ภายใต้ตราสัญลักษณ์ โมเม้นต์ ที่มีเอกลักษณ์และสไตล์ที่เน้นเรื่องคุณภาพ รสชาติกลมกล่อม และคงคุณค่าจากธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดียิ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตราตรึงกับความประทับใจและศักยภาพที่มีมายาวนานไปพร้อมกับเรา

 

"…คิดถึงเม็ดมะม่วงหิมพานต์...คิดถึง cashewthai "
"ซื่อสัตย์ ตรงเวลา คุณภาพสดใหม่ ราคายุติธรรม"