ตำนานมะม่วงหิมพานต์ จากหนังสือนิทานไทย 50 เรื่อง เรื่องที่ 29

ครั้งหนึ่ง หัวหน้าเทวดาบนสวรรค์เกิดป่วยขึ้นมา เหล่าเทวดาทั้งหลายต่างพากันไปเสาะหาผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น มะกรูด มะนาว มะละกอ ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย กล้วย อ้อย ฯลฯ มาคั้นเอาน้ำทำยารักษาแต่ก็ยังไม่หาย ตกกลางคืนเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่องค์หนึ่งได้มาเข้าฝันว่าผลไม้ที่สามารถรักษา อาการป่วยครั้งนี้ได้นั้น มีอยู่ต้นเดียวและมีผลอยู่ลูกเดียวเท่านั้น ในป่าหิมพานต์ ลักษณะเป็นผลสีเหลือง ต้นเป็นไม้ใหญ่มีใบหนา แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั่วบริเวณที่ขึ้นอย่างกว้างขวาง

        เมื่อเทวดาทั้งหลายทราบเรื่องก็พากันเหาะไปเก็บมา ครั้นได้กินยาที่คั้นจากน้ำผลไม้แห่งป่าหิมพานต์แล้ว หัวหน้าเทวดาก็หายป่วยอย่างอัศจรรย์ ฝ่ายต้นแม่ของผลไม้นั้นก็มีอายุมากใกล้จะตาย ผลของมันจึงคิดว่าถ้าแม่ตายมันคงอยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีต้นแม่คอยหล่อเลี้ยงอาหาร จึงคิดจะคายเม็ดออกมาให้หล่นสู่พื้น เพื่อที่จะได้งอกเป็นต้นพันธุ์ต่อไป

        ฝ่ายหัวหน้าเทวดาเห็นผลต้นไม้ที่เคยใช้เป็นยา กำลังคายเมล็ดเกือบจะร่วงลงดินอยู่แล้วก็ตวาดไปว่า "อย่าร่วง" ด้วยวาจาสิทธิ์เมล็ดผลไม้นั้นก็ติดห้อยอยู่กับผลด้านนอกมาตราบทุกวันนี้ คำว่าอย่าร่วงต่อมาได้เพี้ยนไปเป็น "ยาร่วง" ซึ่งเป็นชื่อเรียกมะม่วงหิมพานต์ของชาวใต้ ต่อมาได้เพี้ยนจากยาร่วงมาเป็น "มะม่วง" และเนื่องจากต้นพันธุ์ดั้งเดิมมีกำเนิดอยู่ในป่าหิมพานต์ จึงมีชื่อเรียกในปัจจุบันว่า "มะม่วงหิมพานต์"