ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์มะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "โมเม้นต์" เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก โรงงานวีระพงษ์มะม่วงหิมพานต์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 บริษัท มีความต้องการที่จะขยายตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะม่วงหิมพานต์โดยเป็นผู้ริเริ่มผลิต    น้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้น ภายใต้ตราสัญลักษณ์ " โมเม้นต์ "
        ภาพลักษณ์ของโมเม้นต์ คือ น้ำผลไม้สกัดเข้มข้นที่ผลิตมาจากผลของมะม่วงหิมพานต์ที่มีคุณค่าทางโภชนา  การสูงและนอกเหนือจากรสชาติที่แสนอร่อย ผู้บริโภคยังจะได้รับคุณค่าทางอาหารต่าง ๆ เช่นวิตามินซี, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก, แทนนิน, โปรตีน, เส้นใยอาหาร ฯลฯ
        สาเหตุที่น้ำมะม่วงหิมพานต์สกัดเข้มข้นโมเม้นต์มีทั้งคุณค่าทางโภชนาการสูง และรสชาติอันแสนอร่อยนี้       เนื่องจากโมเม้นต์ผลิตจากผลมะม่วงหิมพานต์ที่ได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ก็มีคุณ-  ภาพ อีกทั้งในขั้นตอนการผลิตนั้นยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นการรักษาสารอาหารที่อยู่ในน้ำมะม่วงหิมพานต์  ให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด และยังผลิตภายใต้มาตรฐาน GMP จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์โมเม้นต์ ซึ่งเป็นเครื่องดืม       สุขภาพที่สามารถดื่มได้ทั้ง เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ จึงถึอได้ว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัว 

       ในส่วนของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นสินค้าหลักของโรงงาน ซึ่งทางโรงงานเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แก่ผู้บริโภคและผู้ผลิตแปรรูปด้วยความซื่อสัตย์ ใส่ใจในตัวสินค้า รักษาคุณภาพ มาตรฐาน มาตลอดระยะเวลานับสิบปี