สาระน่ารู้ : มะม่วงหิมพานต์


1. ชื่อ มะม่วงหิมพานต์
2. ชื่ออื่น ยอดครก ย่าหลวง ม่วงชูหน่วย มะม่วงกาสอ มะม่วงกุลา มะม่วงลังกา มะม่วงสิงหล(เหนือ) ยาหยี ยาโงย ยาร่วง(ใต้) มะม่วงหยอด มะม่วงลังกา มะม่วงไม่รู้หาว นายอ ท้ายล่อ ตำหยาว กายี กะแตแก กาหยู ม่วงเม็ดล่อ มะฆห้ย
3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Anacardium occidentale Linn.
4. วงศ์ ANACARDIACEAE
5. ชื่อสามัญ Cashew Nut Tree
6. แหล่งที่พบ พบมากภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ประเภทไม้ ไม้ยืนต้น
8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต้น ไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นมีความสูง 8-10 เมตร ลำต้นเดี่ยวเนื้อไม้แข็งกิ่งแขนงแตกเป็นพุ่มแน่นทรงกลมถึงแผ่กระจาย เปลือกหนาผิวเรียบสีน้ำตาลเทา

ใบ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันหนาแน่น ช่วงปลายยอดใบหนาแข็งรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบมนทู่ ส่วนโคนใบแหมหรือสอบสีเขียวสด ขนาดของใบกว้างประมาณ 6-10 ซม. ยาวประมาณ 8-20 ซม.เนื้อใบหนามีกลิ่นหอม ลักษณะของใบคล้ายกับใบลั่นทม

ดอก ดอกออกเป็นช่อกระจาย ช่อหนึ่งยาว 12-20 ซม. ดอกสีขาวหรือสีเหลืองนวล แล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูแต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก มีกลีบเลี้ยงขนาดเล็กสีเขียว ดอกโคนเชื่อมติดกันดอกหนึ่งมีปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางดอกก็จะมีเกสรตัวผู้อยู่ 8-10 อัน หลังดอกร่วงจะติดผล

ผล ผลคล้ายชมพู่ ฉ่ำน้ำเป็นพวงห้อยย้อยลง ขนาดผลยาว 5-8 ซม. เนื้อผลนิ่มมีกลิ่นหอม ผลอ่อนสีเขียวหรือสีเหลืองอมชมพู เมื่อแก่หรือสุกเปลี่ยนเป็นสีแดงสด ส่วนปลายสุดของผลมีเมล็ดอยู่ 1 เมล็ด เป็นรูปไตเปลือกนอกแข็งยาวประมาณ 2-4 ซม. มีสีน้ำตาลอมเทา

9. ส่วนที่ใช้บริโภค ยอดอ่อน ใบอ่อน เมล็ดแก่
10. การขยายพันธุ์ เมล็ด ตอนกิ่ง
11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกง่ายในที่กลางแจ้งทนต่อแสงแดดได้ดี ขึ้นได้ในดินทุกชนิด
12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ยอด ใบอ่อน ฤดูฝน
13. คุณค่าทางอาหาร ยอดอ่อน ใบอ่อน 100 กรัม14. การปรุงอาหาร ยอดอ่อน ใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริก แกงเผ็ด ขนมจีนน้ำยา ลาบ ก้อย
15. ลักษณะพิเศษ ยอด ใบ มีรสฝาด สรรพคุณ สมานลำไส้ บรรเทาอาการท้องร่วง
16. ข้อควรระวัง ยางจากผลมีพิษ ควรใช้อย่างระมัดระวัง


เอกสารอ้างอิง : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2535. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย. 97 หน้า.
กองโภชนาการ กรมอนามัย. 2530. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม. 48 หน้า.
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม. 2531. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. 880 หน้า.
เต็ม สมิตินันทน์. 2523. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย(ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง). กรมป่าไม้ 379 หน้า.
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านภาคใต้ 279 หน้า.
สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2538. ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย 261 หน้า

ที่มาhttp://singburi.doae.go.th/acri/index.htm