สาระน่ารู้    : มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ไม้ร้อยชื่อ

มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ไม้ร้อยชื่อ

คนเหนือเรียก ม่วงชูหน่วย, มะม่วงกาสอ, มะม่วงกุลา, มะม่วงลังกา, มะม่วงสิงหล ,มะม่วงหยอด
คนภาคกลาง เรียกคุ้นหูที่สุด มะม่วงหิมพานต์,
คนกรุงเรียกหิมพานต์
คนอุตรดิตถ์เรียกว่า มะม่วงกาสอกับมะม่วงไม่รู้หาว
คนตรังเรียก กาหยี ภาษายาวีเรียก กาหยู
ยะลาแหลงว่า นายอ
ส่วนชาวระนองบอกว่า กาหยู ม่วงเล็ดล่อ
ถ้าเป็นคนนราธิวาสเรียก ม่วงยางหุย ตำหยาว และกะแตแก
สุราษฎร์ธานี เรียกเจ้าสิ่งนี้ว่า ม่วงเล็ดล่อ
ชื่ออื่นที่คนใต้ใช้เรียกกันทั่วไปคือ ยาร่วง ยาโงย ยะโห้ย ยาหยี กาหยี
และสุดท้ายที่ฟังแปลกกว่าใครเพื่อนก็คือ หักครก ที่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกกัน หรือพัทลุง เรียก เม็ดหัวครก
ส่วนที่เรียกว่า ท้ายล่อ ชาวจังหวัดอะไรไม่แน่ใจ