มะม่วงหิมพานต์ ลบรอยสักได้

มะม่วงหิมพานต์ ลบรอยสักได้

หลายคน มีรอยสักตามร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ ที่คนมองเห็นชัดเจน แม้จะใส่เสื้อผ้าแล้วยังปิดบังไม่ได้ ต้องการจะลบออก แต่ไม่ต้องการไปพบแพทย์ให้ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ ขอให้แนะนำสมุนไพรที่สามารถลบรอยสัก ได้บ้าง ซึ่งในยุคสมัยโบราณค่านิยมในการสักตามร่างกาย มีแพร่หลายโดยส่วนใหญ่จะสักตามความเชื่อ ลงคาถาอาคมด้วยอาจารย์ดังๆ นิยมกันทั้งผู้ชายและผู้หญิง

จากปัจจุบันนิยมสักเพื่อความสวยงามเพียง อย่างเดียว มีการลงสีสันมองเห็นชัดเจน มีการเปิดร้านรับสักกันเป็นอาชีพมากมาย ไม่มีการทำพิธีหรือลงคาถา อาคมแต่อย่างใด พอสักแล้วเกิดเบื่อต้องการลบออกเลยขอ ให้แนะนำวิธีลบด้วยสมุนไพรตามที่กล่าวข้างต้น โดยใน สมัยก่อนเวลาต้องการลบรอยสักเขาจะมีวิธีแบบง่ายๆคือเอายาง จากเม็ดของ “มะม่วงหิมพานต์” แต่ไม่ใช่ เมล็ดด้านในผล เป็นเม็ดที่ห้อยติดอยู่ใต้ผล ทาบริเวณรอยสักที่ต้องการจะลบออก ทิ้งไว้ไม่ต้องล้างน้ำ สีที่สักบนผิวหนังจะเลือนหายได้ถ้าสีไม่ฝังลึกทำเพียงครั้งเดียวจะหายหมด หากสีฝังลึกทิ้งระยะเวลา หรือเว้นการทำ 2-3 วัน ทำอีกครั้งรอยสักจะหมดไม่เหลือให้เห็นอีก