น้ำมะม่วงหิมพานต์รักษาโรค

น้ำมะม่วงหิมพานต์รักษาโรค

กล่าวกันว่า น้ำมะม่วงหิมพานต์ สามารถใช้รักษาโรคบิดเรื้อรัง บรรเทาความเจ็บปวดเนื่องจากโรคประสาทพิการ และโรคปวดตามข้อได้ และมีความเชื่อกันอย่างกว้างในประเทศโบลิเวียว่าน้ำมะม่วงหิมพานต์นี้สามารถกระตุ้นสมองและทำให้ความทรงจำดีขึ้น ในประเทศบราซิลมีการใช้มะม่วงหิมพานต์เป็นยาดองเพื่อลดความดันโลหิตสูง เป็นยารักษาไข้มาลาเรีย ซึ่งมีผลดีกว่า ยาควินิน

ข้อมูลจาก: ชูศักดิ์ แสงธรรม. มะม่วงหิมพานต์ ; พิมครั้งที่ 4